Vloga za dodelitev sredstev


              

Obrazec za vlogo lahko dobite v tajništvu šole, pri šolski svetovalni delavki ali razredničarki. Lahko ga natisnete tudi sami. Najdete ga na povezavi levo spodaj (Vloga). 

Izpolnjeno vlogo s potrebnimi prilogami je potrebno pravočasno oddati. V primeru subvencioniranja šole v naravi, mora biti vloga oddana še pred odhodom v šolo v naravi.  

Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo. V kolikor tega ne bodo storili, bo vloga zavrnjena. 

 

Vloga

 

Dostopnost