Interesne dejavnosti


Na šoli deluje več različnih interesnih dejavnosti, s katerimi želimo popestriti življenje in delo šole. Nekatere dejavnosti potekajo skozi vse leto, druge v strnjeni obliki. Nekatere dejavnosti bodo organizirane pred posameznimi tekmovanji. Pri teh dejavnostih lahko učenci razvijajo in uveljavijo svoje specifične sposobnosti.

Dostopnost