Upravni odbor šolskega sklada


  • Andreja Mušić – predsednica
  • Alenka Videmšek – namestnica
  • Marija Vučina – predstavnica šole
  • Nina Košica – predstavnica šole
  • Polonca Lesjak – predstavnica staršev
  • Jože Sušec – predstavnik staršev
  • Matjaž Rotovnik – predstavnik staršev