Svet staršev


Svet staršev sestavljajo predstavniki vsakega oddelka.

Svet staršev:

  • obravnava letni delovni načrt šole,
  • daje mnenje k programu razvoja šole,
  • odloča o nadstandardnih programih,
  • razpravlja o poročilu vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike šole.

Člani sveta staršev na OŠ Gorica 2023/2024

Člani sveta staršev na POŠ Vinska Gora 2023/2024


Poslovnik sveta staršev
 poslovnik

 

Dostopnost