Podatki o šoli


OSNOVNA ŠOLA GORICA

Goriška cesta 48

3320 Velenje

probaNaslovna

 


PODATKI:

telefon: (03) 898-42-50

e-mail: tajnistvo@osgorica-velenje.si

matična številka šole: 5221340-000

davčna številka: 55683398

davčni zavezanci: NE

TRR šole: 01333-6030685711

PODATKI O USTANOVITELJU:

Osnovno šolo Gorica je ustanovila Mestna občina Velenje z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorica,dne 30.6.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnem vestniku MO Velenje (št. 8, 30.6.1997), ki je začel veljati osmi dan po objavi.

ŠOLSKI OKOLIŠ:

  • KS Gorica (Ulice: Kopališka cesta, Šaleška cesta, Goriška cesta, Koželjskega ulica, Lipa, Cesta i-X,
    Splitska ulica, Cesta na Vrtače, Cesta v Bevče, Sončna pot, Sončni grič)
  • KS Bevče
  • KS Vinska Gora
  • KS Staro Velenje, Celjska cesta od hišne številke 21
Dostopnost