Osnovni podatki


 

Knjižnica je prostor, ki omogoča dostop do različnih vrst informacij in je tudi prostor za druženje. Učencem je v knjižnici poleg izposoje knjig omogočeno prebiranje revij, pisanje domačih nalog in učenje. Lahko pa enostavno uživajo v knjižničnem miru, ki ga omogoča naša knjižnica.

 

ODPIRALNI ČAS

Knjižnica je za učence in zaposlene odprta od 7.00 do 13.55 ure.

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Učenci si lahko gradivo izposodijo za 21 dni. Izposojo gradiva je možno podaljšati, razen če nanj že čakajo drugi uporabniki.

Knjige, ki so namenjene za domače branje in bralno značko, so na izposojo za 14 dni, brez možnosti podaljšanja.

Za nepravočasno vrnjeno gradivo učenci prejmejo opomin.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, učenec nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti (ni več v prodaji ipd.), učenec nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

Branka Tratnik Meh

knjižničarka OŠ Gorica

 

 

Dostopnost