Šolska kuhinja


akuhar

Šolska kuhinja nudi učencem malice in kosila. Skrbimo, da je hrana raznovrstna, zdrava in v okviru standardov za otroško populacijo. Kuhinja je sodobno opremljena v skladu z vsemi predpisi sanitarne in živilske inšpekcije.

Kuhinja posluje od 6.30 do 14.30 ure. Malica je po drugi učni uri, čas razdeljevanja kosila pa je od 11.50 do 13.50. Učenci, ki zaradi slabih socialno-ekonomskih razmer v družini ne morejo plačati prehrane, imajo pravico do subvencioniranja šolske prehrane. Uveljavljajo lahko splošno in dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo v skladu s Pravili šolske prehrane. Za kakovostno izbiro in pripravo jedilnikov skrbi vodja šolske prehrane Viktorija Strozak in glavni kuhar Andrej Jeseničnik. Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

ODJAVA MALICE/KOSILA

Odpoved malice oz. kosila javite do 8.00 ure poslovni sekretarki na tel. številko 898-42-50. Odpovedi za nazaj ne bomo upoštevali. Glej Pravila šolske prehrane.

Cena malice je 0,80 € , kosilo od 1.–5. razreda 2,35 €, kosilo od 6.–9. razreda 2,72 € , zajtrk 0,80 €. Cene se bodo spreminjale tako, kot se bo spreminjala rast življenjskih stroškov.

 

Povezava do programa Gospodinjstvo 6.