Izbirni predmeti


V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (7. – 9. razreda) si učenci izberejo dve ali tri ure tedensko iz nabora izbirnih predmetov, ki jih ponudi šola. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Do konca meseca septembra lahko svojo odločitev še spremeni.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

Predstavitev izbirnih predmetov za 7. razred (pdf)

Predstavitev izbirnih predmetov za 8. razred (pdf)

Predstavitev izbirnih predmetov za 9. razred (pdf)

 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov (pdf)

V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • za učence 4. razreda: nemščina, računalništvo, šport, umetnost, tehnika,
  • za učence 5. razreda: šport, računalništvo, nemščina, umetnost, tehnika
  • za učence 6. razreda: nemščina, računalništvo, šport, umetnost.
Dostopnost