PROJEKT ERASMUS +: PODNEBNE SPREMEMBE IN VIRTUALNA RESNIČNOST

V šolskem letu 2021/2022 se je naša šola vključila v projekt Erasmus + z naslovom Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change (Izobraževalni pristop spopadanja s podnebnimi spremembami, ki temelji na virtualni resničnosti). Nosilec projekta je podjetje KSSENA iz Velenja, poleg naše šole pa so v projekt vključene tudi šole in podjetja iz Hrvaške, Makedonije in Grčije. Vodja projekta na OŠ Gorica je Petra Matko.

Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o podnebnih spremembah, ki smo jim priča ter jih spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju z odpadki. Naš namen je problematiko podnebnih sprememb učencem predstaviti skozi različne dejavnosti tekom šolskega leta. Izvajali bomo aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah ter aktivnosti, s katerimi bomo zmanjšali porabo virov in zmanjšali količino odpadkov.

Partnerji projekta (predstavniki šol in podjetij) smo se maja 2022 srečali na uvodnem sestanku v Velenju, kjer smo se dogovorili, da bodo učenci na šolah pripravili osnutke za logotip projekta. Na naslednjem sestanku v Severni Makedoniji smo izmed vseh osnutkov zbrali zmagovalnega, ki so ga oblikovali učenci iz osnovne šole Sv. Kiril i Metodij iz Makedonije.

V šolskem letu 2022/2023 bo na šoli deloval krožek Erasmus +: klimatske spremembe, kjer se bodo učenci seznanili s problemom podnebnih sprememb, posledicami le-teh, iskali bodo rešitve in se s to problematiko spopadli tudi v virtualnem svetu. Krožek, ki ga bodo izvajali mentorji ga. Lotty Hrustel, g. Tim Golavšek in g. Peter Brglez, bo namenjen predvsem osmošolcem, saj bomo v spomladanskih mesecih s pomočjo opreme virtualne resničnosti izvedli šolsko tekmovanje. Najboljši trije tekmovalci pa bodo julija 2023 skupaj z mentorji in vodjo projekta za en teden odpotovali na grški otok Siros (Syros).

Posledice podnebnih sprememb se vse bolj kažejo na vsakem koraku, zato je zelo pomembno, da z odgovornim ravnanjem do okolja prispevamo k »zdravju« našega planeta. Vsak izmed nas in vsako naše dejanje šteje.

                                                                                                                                       

PRVO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (LUDBREG, 4. 7. – 9. 7. 2022)

Učitelji, ki sodelujemo v projektu Erasmus+, smo se v tednu od 4. 7. do 10. 7. 2022 udeležili izobraževanja v Ludbregu na Hrvaškem, kjer smo se srečali z učitelji iz Hrvaške, Makedonije in Grčije in predstavniki partnerskih podjetij.

Na delovnem srečanju smo se seznanili s problematiko podnebnih sprememb, preizkusili smo se v uporabi opreme za virtualno resničnost in v skupinah oblikovali priprave za pouk na temo podnebnih sprememb.

Srečanje smo izkoristili tudi za ogled Ludbrega in navezovanje stikov s kolegi učitelji iz tujih držav.

   

DRUGO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (VELENJE, 7. 8. – 13. 8. 2022)

Drugo izobraževanje učiteljev, ki sodelujemo v projektu Erasmus +, je potekalo 7. 8. – 13. 8. 2022 v Velenju.

Ena izmed bolj zanimivih aktivnosti v tem tednu je bil obisk termoelektrarne v Šoštanju. Zaposleni so nam najprej predstavili njeno delovanje in vpliv na okolje. Po uvodnem delu smo se sprehodili po njeni notranjosti in se povzpeli na 127 m visoko kotlovnico, kjer se je odprl lep razgled na Šoštanj in Šaleška jezera. 

Eno izmed izobraževanj smo gostili na naši šoli. Partnerje iz projekta je pozdravila podravnateljica, ga Sonja Ramšak, in jim na kratko predstavila zgodovino šole, nato smo jim razkazali šolske prostore, ki so si jih z zanimanjem ogledali, v knjižnici pa je potekalo izobraževanje o spletni platformi eTwinning. 

Naslednje izobraževanje učiteljev bo potekalo v začetku septembra v Severni Makedoniji.

 

TRETJE IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (KOCHANI, 5. 9.–10. 9. 2022)

V začetku septembra smo se učitelji iz Slovenije, Hrvaške, Grčije in Makedonije, ki sodelujemo v projektu Erasmus+, zbrali v Severni Makedoniji, kjer smo se udeležili tretjega izobraževanja na temo podnebnih sprememb.

Tokrat smo se podrobneje seznanili z opremo za prikaz virtualne resničnosti. Predstavniki hrvaškega podjetja Lucera so nas podučili o delovanju naglavne opreme in nam predstavili aplikacijo, s pomočjo katere bodo učenci v virtualnem svetu iskali rešitve za boj proti podnebnim spremembam.

Izobraževanje smo izkoristili tudi za ogled glavnega mesta Makedonije, Skopja, gostitelji pa so nas gostili na tradicionalni makedonski večerji.

Projekt bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo na šoli, v okviru katere se bodo učenci seznanili z vplivom podnebnih sprememb na okolje, s strokovnimi ekskurzijami v različna podjetja pa bodo spoznali primere dobrih praks izkoriščanja naravnih virov energije.

 

OBISK PODJETJA SKAZA V VELENJU

V petek, 16. 9. 2022, smo na šoli pričeli z izvajanjem interesne dejavnosti Erazmus+: Klimatske spremembe. Prvo srečanje smo izkoristili za obisk velenjskega podjetja Plastika Skaza, kjer so nas seznanili z ekološkim vidikom izdelave in predelave umetnih snovi.

Predstavili so nam nekaj njihovih proizvodov, med drugim bokashi kompostnik za zbiranje in fermentacijo bioloških odpadkov, ki je hkrati edini kuhinjski kompostnik na svetu, narejen iz na roko pobranih in recikliranih ribiških mrež. Po uvodni predstavitvi so se učenci preizkusili v kratkem kvizu, na koncu pa smo si ogledali še enega izmed proizvodnih obratov in se seznanili s potekom dela v proizvodnji.


 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V PREKMURJE

V soboto, 1. 10. 2022, smo učence interesne dejavnosti Erazmus+: Klimatske spremembe in izbirni predmet Poskusi v kemiji odpeljali na strokovno ekskurzijo v Prekmurje.

Najprej smo v Dobrovniku obiskali tropski vrt v podjetju Ocean Orchids, ki se ukvarja z vzgajanjem orhidej rodu falenopsis. V tropskem vrtu smo poleg številnih botaničnih vrst orhidej občudovali tudi zanimive tropske in subtropske rastline iz celega sveta. Predstavnica podjetja nam je na vodenem ogledu pojasnila, da za vzgajanje orhidej uporabljajo geotermalno energijo, rastline zalivajo z deževnico, poleg tega pa imajo tudi sončno elektrarno, katere kapaciteto bodo še povečali. Njihov način vzgoje Ocean Orchids orhidej ima najmanjši ogljični odtis v Evropi.

Po malici smo se odpravili v bio plinarno Pannonia Bio Gas, ki se nahaja v neposredni bližini podjetja Ocean Orchids. Spoznali smo, kakšen je postopek pridelave bioplina in si ogledali strojnico, kontrolno sobo, prostor, kamor tovornjaki pripeljejo biološke odpadke, pojasnili pa so nam tudi, kako s pomočjo bioplina nastane električna energija. Presenečeni smo bili nad videno količino plastike in odpadkov, ki tja ne sodijo.

Tudi v podjetju Paradajz, ki ga bolje poznamo pod blagovno znamko Lušt, za vzgojo paradižnika uporabljajo geotermalno energijo. Učenci so si lahko način vzgoje pogledali v njihovem prodajnem prostoru, saj vstop v rastlinjak ni dovoljen.

Ekskurzijo smo nadaljevali v Moravskih Toplicah. Prijazno so nas sprejeli v Termah 3000 in nam pojasnili, da njihova termo-mineralna voda izvira iz vrelcev, ki se nahajajo v globinah od 967 do 1467 metrov. Ogledali smo si spominsko mesto, kjer so pred več kot 60 leti med iskanjem nafte naključno odkrili zdravilno vodo. Voda je bila leta 1964 razglašena za naravno zdravilno sredstvo. Tudi v Termah 3000 za ogrevanje večinoma uporabljajo geotermalno energijo.

 

 

SKRB ZA OKOLJE NA OŠ GORICA

V sredo, 5. 10. 2022, so učenci 8. razredov, ki obiskujejo interesno dejavnost Klimatske spremembe, v času ur oddelčne skupnosti vsem oddelkom na šoli predstavili projekt Erazmus+, v katerem sodeluje naša šola. Cilj projekta je ozaveščanje in izobraževanje o podnebnih spremembah, ki smo jim priča, ter spodbujanje k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju z odpadki (kaj lahko storim jaz, kaj lahko stori šolska skupnost,  moja družina, lokalna skupnost …). Izziv OŠ Gorica je zmanjšati količino zavržene hrane in zmanjšati količino papirnatih brisačk, zato so osmošolci vsakemu oddelku prinesli krpo za čiščenje miz, krpo za čiščenje tal in pripomoček za čiščenje table.

Vse oddelke so obvestili tudi o tem, da bomo v šolskem letu 2022/2023 izvedli tri zbiralne akcije papirja, prvo že 8. 11. 2022, ostali dve pa v drugi polovici šolskega leta.

 

SESTANEK PARTNERJEV PROJEKTA ERAZMUS+ NA HRVAŠKEM

 

V petek, 25. 11. 2022, smo se partnerji projekta Erazmus+ sestali v Ludbregu na Hrvaškem. Srečanje je bilo namenjeno predvsem diskusiji o uspešnosti delovanja in uporabe očal za virtualno resničnost. Ugotovili smo, da očala dobro delujejo, potrebne pa so izboljšave programske opreme. Podjetje Lucera iz Hrvaške, ki je zadolženo za ta del projekta, nam je zagotovilo, da bo do izvedbe šolskega tekmovanja pripravilo in posredovalo izboljšano različico programa. Med drugim smo pregledali tudi dosedanje delo na projektu in dorekli, kakšne zadolžitve ima posamezen partner projekta do julija 2023. 

 

AKTIVNOSTI INTERESNE DEJAVNOSTI OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 2022

Izvajanje interesne dejavnosti smo v mesecu septembru začeli z obiskom podjetja Skaza, na naslednjem srečanju pa smo učencem predstavili interesno dejavnost (aktivnosti, način tekmovanja, kriterij določanja najboljših treh učencev, ki bodo odšli v Grčijo) ter jih razdelili v skupine in jim določili mentorje. Učenci so po skupinah izžrebali tip elektrarne, ki jo bodo morali izdelati (maketa) in predstaviti.

V oktobru smo izvedli strokovno ekskurzijo v Prekmurje, kjer smo učencem na primerih dobre prakse prikazali rabo obnovljivih virov energije, nato pa so po skupinah pripravili predstavitve strokovne ekskurzije. V začetku meseca smo izvedli tudi 1. zbiralno akcijo papirja, ki je odlično uspela. Na naslednjih srečanjih so se učenci seznanili s spletno stranjo Padlet in njenim načinom uporabe ter z opremo za virtualno resničnost (VR očala). Preizkusili so tudi testno verzijo igre za tekmovanje.

V mesecu novembru smo na šoli gostili gospo Alenko Centrih Ocepek iz podjetja PUP Saubermacher, ki nam je predstavila ločeno zbiranje odpadkov v Šaleški dolini. Učenci so z zanimanjem prisluhnili njeni predstavitvi, nato pa so s pomočjo gradiv, ki so jim jih pripravili mentorji, izdelali plakate na temo ločenega zbiranja odpadkov. Na naslednjem srečanju so svoje znanje o ločevanju odpadkov preverili v teoretičnem (kviz) in v praktičnem delu (razvrščanje odpadkov v ustrezne kartonaste zabojnike).

December bo namenjen predvsem izdelavi maket elektrarn in pripravi na predstavitev le-teh.

SLADKO PRESENEČENJE

V sredo, 7. 12. 2022, smo učence treh razredov, ki so na 1. zbiralni akciji zbrali največ papirja, na razredni uri presenetili s sladkim presenečenjem. Tako so se na Gorici s torto posladkali učenci 4. C in 7. C razreda, v Vinski Gori pa učenci 1. E razreda.

Naslednja zbiralna akcija bo prvi torek v februarju, torej 7. 2. 2022.

PREDSTAVITEV MAKET ELEKTRARN IN TEKMOVANJE V VIRTUALNI RESNIČNOSTI

 V petek, 24. 2. 2023, so učenci, ki sodelujejo v projektu Erazmus+, predstavili makete različnih elektrarn. Vsaka skupina je predstavila svojo elektrarno (sončna, jedrska, termoelektrarna, vetrna, hidroelektrarna in bioplinarna). Učenci so bili pri izdelovanju in predstavitvi zelo izvirni, delovanje nekaterih elektrarn pa smo lahko tudi preizkusili.

Naslednjo dejavnost smo izvedli v ponedeljek, 27. 2. 2023, ko je na šoli potekalo tekmovanje s pomočjo očal za virtualno resničnost. Učenci so igrali igro, ki jo je za potrebe projekta razvilo podjetje Lucera iz Hrvaške. V igri so morali izkazati znanje o razvrščanju odpadkov, poznavanju delovanja sončnih celic in poiskati rešitve za zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Najboljši učenci, ki bodo za nagrado julija odpotovali na otok Syros, so Eva Avberšek, Samo Videmšek in Nejc Vodošek.

Dostopnost