V Sloveniji letos že trinajstič zapovrstjo tretji petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane, ko poteka Tradicionalni slovenski zajtrk, tokrat pod geslom »Kruh za zajtrk – super dan!«. 
Vsem učencem naše šole smo ponudili enega od tradicionalnih nacionalnih zajtrkov, ki ga sestavlja polnovredni domač kruh, domače mleko in maslo ter med in jabolko. Vse sestavine so bile lokalnega izvora.

Tretješolce je obiskal gospod čebelar, ki je s seboj prinesel čisto pravi panj in čebelarsko zaščitno obleko ter jim predstavil svet čebel, preizkusili pa so se tudi v peki slastnih medenjakov in likovno ustvarjali.

Namen omenjenega projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo mladino ter vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost:

  • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,
  • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
  • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
  • pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Zadružna zveza Slovenije je na Vlado Republike Slovenije naslovila predlog, da dan slovenske hrane preraste v teden slovenske hrane. Pripravljena je tudi publikacija s predstavitvijo nekaterih tradicionalnih jedi, zato vas vabimo, da s svojimi otroki poskusite skuhati jed po enem izmed receptov in tako tudi doma obeležite dan slovenske hrane.

Dober tek!

Učitelji OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora ter organizatorka šolske prehrane

 

Dostopnost