Papir lahko starši pripeljete pred šolo, in sicer v treh različnih časovnih terminih:

  • 6.30 – 8.30
  • 12.00 – 14.00
  • 16.00 – 18.00.

Papir bomo zbirali po razredih in ga tehtali, rezultate pa sproti beležili.

Dostopnost