Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zveza splošnih knjižnic ter Javna agencija za knjigo so tudi letos pripravili projekt »Rastem s knjigo« v katerega je prav tako vključena naša šola.

   
Osnovno vodilo projekta je:

• mlade navdušiti za branje
• promovirati slovenske avtorje
• povabiti mlade v splošne knjižnice

     
V šolskem letu 2022/2023 poteka projekt »Rastem s knjigo« že sedemnajstič. Uradni začetek projekta je bil 7. november 2022.
Učenci 7. razreda so zato v okviru pouka slovenščine v prvem tednu novembra obiskali splošno knjižnico Velenje, kjer so jim pobližje predstavili samo knjižnico, organizacijo dela v knjižnici ter knjigo »Reformatorji v stripu«. Učenci so skozi kratek film spoznali tudi pisatelja knjige, pisatelja Boštjana Gorenca ter ilustratorja stripa, Jako Vukotiča. Knjigo so sedmošolci prejeli tudi v dar.

Verjamem, da je učencem bila predstavitev knjižnice zanimiva in da bodo Knjižnico Velenje še naprej radi obiskovali kot jo tudi že sedaj.

Branka Tratnik Meh, prof.
knjižničarka

 

Dostopnost