Čeprav je epidemija popolnoma ohromila zborovsko petje, smo pevci pevskih zborov OŠ Gorica dokazali, da ima veselje do petja in druženja čudežno moč. Po dveh letih okrnjenih pevskih vaj na daljavo, v »mehurčkih«, nam je v treh tednih letošnjega šolskega leta uspelo pripraviti koncert na velenjski promenadi. S koncertom smo otvorili praznovanje 40 let OŠ Gorica. OPZ in MPZ Gorica sta izvedla ljudske pesmi, ki jih je na modern način priredil g. Boštjan Grabnar, v drugem delu pa so se pevci OPZ Gorica, POŠ Vinska Gora predstavili s programom, ki so ga pripravili v lanskem šolskem
letu, ko je Vinska Gora obeležila 190. letnico šolstva. Verjamemo, da smo s pesmijo in besedo vsem obiskovalcem polepšali topel jesenski večer. Pevci OPZ in MPZ Gorica, OPZ Gorica POŠ Vinska Gora, povezovalci: Sara Klanfer Strniša, Maj Pongrac, Sara Tajnšek in Žan Forštner.

Mentorice: Barbara Trebižan, Mihaela Verdnik, Nada Štavs in Tjaša Lešnik

Dostopnost