Četrtošolci ne gradimo gradov v oblakih, ampak se učimo in ustvarjamo – še vedno na daljavo!