Zaposleni


 

Barbara Trebižan

ravnateljica

(03) 898-42-51

barbara.trebizan@osgorica-velenje.si

Sonja Ramšak

pomočnica ravnatelja

(03) 898-42-52

sonja.ramsak@osgorica-velenje.si

Nataša Turk Riga

pomočnica ravnatelja

(03) 898-42-52

natasa.turk@osgorica-velenje.si

Minka Hrvić

poslovna sekretarka

(03) 898-42-50

tajnistvo@osgorica-velenje.si

Nataša Maher

računovodkinja (odsotna)

(03) 898-42-56

o-gorica.ce@guest.arnes.si

Branka Tratnik Meh

knjižničarka

(03) 898-42-57

branka.tratnik@osgorica-velenje.si

Irena Sobočan

šolska svetovalna delavka

(03) 898-42-53

irena.sobocan@osgorica-velenje.si

Nina Štaher

šolska svetovalna delavka

(03) 898-42-55

nina.staher@osgorica-velenje.si

Kristina Zupančič

računovodkinja (nadomeščanje)

040 799 526

info.ve@vizija-racunovodstvo.eu

 

Strokovni delavci na razredni stopnji OŠ Gorica

1. A

Ema Hozjan

prof. razrednega pouka

1. B

Kaja Fekete

prof. razrednega pouka

 

 

2. A

Saša Korenič Jamnikar

prof. razrednega pouka

2. B

Jana Tkavc

PRU razrednega pouka

2. C

Urška Zaleznik

prof. razrednega pouka

3. A

Mihaela Verdnik

prof. razrednega pouka

3. B

Mojca Plankl

mag. prof. razrednega pouka

3. C

Tjaša Hostnikar

mag. prof. razrednega pouka

4. A

Petra Petek

prof. razrednega pouka

4. B

Lucija Potočnik

mag. prof. razrednega pouka

4. C

Helena Lekše

prof. razrednega pouka

5. A

Arnela Jahić

mag. prof. razrednega pouka

5. B

Nevenka Brešar

prof. razrednega pouka

5. C

Renata Stopar

prof. razrednega pouka

Marija Mojca Albreht

višja vzgojiteljica

Tina Brezovnik (odsotna)

mag. prof. razrednega pouka

Nataša Turk Riga

mag. razrednega pouka

Mojca Zagožen

dipl. vzgojiteljica

Špela Zajec

prof. angleščine

Katja Mirnik

mag. prof. nemščine

Tamara Buč

 prof. razrednega pouka

Barbara Bobinac

prof. razrednega pouka

Sara Timošek

prof. razrednega pouka

 

Strokovni delavci na razredni stopnji POŠ Vinska Gora

1. D

Jasna Ovnik

prof. razrednega pouka

1. E

Štefka Štukovnik

PRU razrednega pouka

2. D

Sonja Drev Einfalt

prof. razrednega pouka

3. D

Maja Mavec

mag. prof. razrednega pouka

4. D

Alja Bevc

prof. razrednega pouka

5. D

Nina Košica

prof. razrednega pouka

Mojca Petkovšek

mag. prof. razrednega pouka

Polona Mazaj

diplomirana vzgojiteljica

Nada Štravs

PRU razrednega pouka

Barbara Bobinac
 
 

 

Strokovni delavci na predmetni stopnji OŠ Gorica

6. A

Saša Šižgorič

mag. prof. likovne umetnosti

6. B

Lea Stiplovšek

prof. slovenščine in angleščine

6. C

Alenka Videmšek

prof. angleščine in pedagogike

7. A

Tjaša Lešnik

prof. glasbene umetnosti

7. B

Vesna Penec

prof. slovenščine

7. C

Tim Golavšek

prof. matematike in tehnike

8. A

Anja Motaln

mag. prof. nemščine in geografije

8. B

Cveto Petek

prof. športa

8. C

Peter Brglez

prof. fizike in tehnike

9. A

Andreja Vintar

prof. angleščine in slovenščine

9. B

Petra Matko

prof. angleščine in slovenščine

 
Tadeja Pungartnik
(odsotna)

prof. matematike in računalništva

 Irma Mavrič Gavez
(odsotna)

mag. prof. biologije in gospodinjstva

Branka Mestnik
(odsotna)

PRU geografije in zgodovine

Brigita Koželj

prof. matematike in tehnike

 Andreja Šifer

prof. geografije in zgodovine

Alen Kopić

mag. prof. matematike in računalništva

Zvonko Smonkar

PRU športa

 Brigita Mavec

PRU športa, uni. dipl. ped.

Lotty Hrustel

prof. biologije in kemije

Viktorija Strozak

PRU biologije in gospodinjstva

Valentina Jazbec Zečiri

prof. slovenščine

 

Janja Feužer
(nadomešča)

mag. prof. kemije in matematike

Eva Rajh
(nadomešča)

prof. geografije

 

 

Tehniški delavci na OŠ Gorica

Boris Žerdoner

hišnik

Staniša Jocić

hišnik, laborant

 
Andrej Jeseničnik

kuhar

vodja kuhinje

Martina Zbičajnik

kuharica

Štefka Jelenko

pomočnica kuharja

Neli Kukec

pomočnica kuharja

Senada Dragonić

kuharica

 
Silvana Hodournik

čistilka

Danica Janković

čistilka

Sabina Kotnik

čistilka

Romanca Plavčak

čistilka

Sabina Softić

čistilka

Marika Barta

čistilka

Dostopnost