Spoštovani!

Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada.

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas pripravili obrazec z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko šole. Šolskemu skladu OŠ Gorica lahko namenite največ 0,3%.

Del dohodnine je možno nameniti na dva načina:

  1. Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu OŠ Gorica, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu posredovala šola.
  2. Preko sistema e-Davki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo)

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu OŠ Gorica, se najlepše zahvaljujemo.

 Člani šolskega sklada OŠ Gorica

Dostopnost