Knjižnični red


 

  1.  Knjižnica je prostor v katerem je za normalno delo knjižničarke in ostalih prisotnih učencev potreben mir, zato v knjižnici ni dovoljeno vpiti, preklinjati, tekati, se skrivati ali se kako drugače neprimerno vesti.

2. Prepovedana je tudi uporaba mobilnega telefona.

V kolikor učenec ne upošteva teh pravil in se ne odziva na opozorilo knjižničarke, mora takoj zapustiti knjižnico.

Če se neprimerno obnašanje in kršenje knjižničnega reda večkrat ponovi, je učencu za določen čas prepovedan obisk knjižnice. O tem knjižničarka obvesti razrednika.

3. V knjižnico se vstopa tiho, s pozdravom. Učenci so obuti v copate.

4. S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici se ravna skrbno in odgovorno. Pisanje,  podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano.

5. Hrana in pijača v knjižnici ni dovoljena.

6. V knjižnici je možna tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta, in sicer po predhodnem dogovoru s knjižničarko ter ob upoštevanju navodil. Dostop je omejen na odprtost knjižnice.

Računalnik se uporablja zgolj za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta…).

Uporaba računalnika v knjižnici je omejena na 20 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko).

Prepovedana je uporaba spletnih klepetalnic, igranje igric, obiskovanje spornih spletnih strani, nakupovanje preko spleta, brisanje nameščenih programov.

Branka Tratnik Meh

knjižničarka OŠ Gorica

Dostopnost