Šolski sklad


Šolski sklad OŠ Gorica je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009 z namenom, da bi zagotovili dodatne kakovostnejše vzgojno-izobraževalne programe, pomagali socialno ogroženim učencem, sofinancirali nakup nadstandardne opreme (igral, računalniške in avdio-video opreme …), sofinancirali ekskurzije, šole v naravi, tabore, prevoze, aktivnosti med počitnicami in zviševali standard pouka z nakupom didaktičnih sredstev in pripomočkov, športne in druge opreme.

šolski sklad

“Kdor hoče nekaj narediti, bo našel pot. Kdor noče ničesar narediti, bo našel izgovor.” pravi arabski pregovor. MI IŠČEMO POT. kažipot ŠS Pravilnik šolskega sklada

 

Dostopnost