Izbirni predmeti


V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (7. – 9. razreda) si učenci izberejo dve ali tri ure tedensko iz nabora izbirnih predmetov, ki jih ponudi šola. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Do konca meseca septembra lahko svojo odločitev še spremeni.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Izbirne predmete bomo izvajali pred poukom ali po pouku. Nekatere izbirne predmete bomo izvajali v blok urah vsakih štirinajst dni.

Neobvezni izbirni predmeti  v šolskem letu 2020/2021

V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • za učence 4. razreda: nemščina, računalništvo,
  • za učence 5. razreda: šport, računalništvo, nemščina,
  • za učence 6. razreda: nemščina, računalništvo, šport.