Svetovni dan človekovih pravic vsako leto obeležujemo 10. decembra. Na ta dan je bila leta 1948 v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic. Omenjena deklaracija predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje. Deklaracija vsebuje seznam pravic in svoboščin, ki pripadajo vsem ljudem sveta, brez kakršnekoli izjeme. V njej so zajete vse pravice, tako državljanske in politične, kot tudi ekonomske, socialne in kulturne pravice.

Dan človekovih pravic nas opominja, da so človekove pravice univerzalne, nedeljive, neodtujljive, soodvisne in medsebojno povezane. Vendar pa nas opominja tudi, da teh pravic ni mogoče jemati za samoumevne in da jih je treba nenehno braniti.

Svetovni dan človekovih pravic spodbuja vse, da spregovorijo in ukrepajo za odpravo vseh oblik diskriminacije, kadarkoli in kjerkoli se ta zgodi.

Vir: https://sola.amnesty.si/sdcp

Dostopnost