Od 8. 9. (mednarodni dan pismenosti) do 8. 10. 2023 (zaključek Tedna otroka) bo že šesta izpeljava Nacionalnega meseca skupnega branja.

Tudi za letošnjo jesen pobudniki in soorganizatorji Nacionalnega meseca skupnega branja z Beremo skupaj pripravljajo številne dejavnosti, s katerimi vabijo k branju in povezovanju ob knjigah in s knjigami.

NMSB 2023 posebno pozornost namenja:

  1. Promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru.
  2. Branju strokovne in stvarne literature: z nacionalnim strokovnim posvetom Branje za znanjev organizaciji Bralnega društva Slovenije, ki bo 8. septembra, na mednarodni dan bralne pismenosti.
  3. Medgeneracijskemu branju: projektu Medgeneracijsko branje, ki ga že pripravljata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS, se kot novost pridružuje vseslovenska akcija Pokloni čas, polepšaj dan.

NMSB 2023 organizirajo Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj in Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Zveza splošnih knjižnic Slovenije, skupaj s partnerji in podporniki.

Častna pokroviteljica dogodka bo predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

Natančnejše informacije najdete v dogodkovniku na spletni strani NMSB

Gorica, zato berimo skupaj!

Dostopnost