Quord scribit bis legit. Latinski pregovor pravi, če nekaj zapišeš, je to, kot da bi dvakrat prebral. Na pomen pisanja z roko opozarja projekt Teden pisanja z roko, v katerega se vsako leto vključi vse več slovenskih osnovnih in srednjih šol, šol, knjižnic, medgeneracijskih centrov ter drugih izobraževalnih in kulturnih ustanov. V mnogih državah pa prav 23. januarja obeležujejo mednarodni dan pisanja. Tudi na OŠ Gorica se zavedamo, da tipkanje in drsanje po zaslonu izpodrivata pisanje na roko. Z urami lepopisa, sodelovanjem v projektih, ki spodbujajo pisanje z roko, želimo učence spodbuditi k tej izvirni človekovi aktivnosti in pomembni spretnosti.

Na šoli v okviru kulturnega maratona izpeljemo tudi tekmovanje v lepopisu, najboljše tri izdelke nagradimo s priznanjem in nalivnim peresom, z učenci pa pripravimo še razstavo njihovih besedil. Lani smo se vključili tudi v projekt Pišem pismo prijatelju. Učenci so napisali pisma za stanovalce dveh domov za starejše občane.

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2022 je Pišem z roko, ker …

Boljši spomin, ustvarjanje več idej, dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje spoštovanja in naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo starejši. Vse to so odgovori Društva Radi pišemo z roko na vprašanje, zakaj v teh digitalnih časih še razvijati to spretnost.

V tednu od 17. do 21. januarja 2022 se je na OŠ Gorica pisalo  … po zvezkih, v pismih, pisane črke so nas s hudomušno vsebino pozdravile v garderobnih omaricah, tudi šolski hodniki so bili polni modrih mislih in vseh tistih, ki so nas nasmejali na poti do učilnice. Učitelji smo pisali sporočila učencem, sodelavcem, učenci so s pismi zasuli tudi knjižničarko, kuharje, čistilke, voznika šolskega kombija, spomnili pa so se še svojih najbližjih. S pismi so se učenci vključili v akcijo Bodi preViden in nagovorili svoje stare starše, starše, druge sorodnike ali prijatelje in jih pozvali, naj bodo na cesti previdni in v mraku, temi oziroma pogojih slabe vidljivosti nosijo kresničko. Učenci, ki se že počasi poslavljajo od osnovne šole, pa so razmišljanja o svojih poklicnih poteh delili z dijaki velenjskih srednjih šol.

Z uporabo sodobne tehnologije in pisanjem elektronskih sporočil pisanje z roko postaja vse bolj spretnost, ki se je učenci naučijo v prvih razredih osnovne šole, nato pa pisane črke do konca osnovnošolskega izobraževanja že nadomestijo tiskane oziroma črke na tipkovnici. V času pouka na daljavo je bilo pisanje z roko še bolj zapostavljeno, zato je pomembno, da učence ozaveščamo o pomenu te veščine ter jih privzgojimo pozitiven odnos do ročno zapisanih besedil. Učitelji ugotavljamo, da so učenci pri pisanju z roko vse manj spretni, pisava postaja manj čitljiva in ta spretnost jim povzroča vse težji napor. Nujno je pri učencih razvijati zavest, da je pisanje z roko pomembno in šele ko bodo znali dobro pisati, bodo lahko praktično in učinkovito uporabili tudi vse prednosti digitalne dobe na sodobnih napravah.

Tipkanje ali pisanje z roko? Oboje je pomembno. Poznati prednosti digitalnih pripomočkov in jih koristno uporabljati, a se hkrati zavedati pomena pisanja z roko na posameznikov celostni razvoj.

Vesna Penec, prof.

 

Dostopnost