Učbeniški sklad


Knjižničarka skrbi tudi za učbeniški sklad. Učenci si lahko v šoli brezplačno sposodijo vse predpisane učbenike od 1. do 9. razreda. Svojo odločitev na posebnem obrazcu sporočijo v mesecu juniju. Do sposojenega knjižničnega gradiva in učbenikov imejmo primeren odnos in ga pravočasno vračajmo v knjižnico. Nakup delovnih zvezkov in ostalih potrebščin poteka individualno, šola pomaga le pri obveščanju.

Za vse učence OŠ GORICA Velenje in POŠ Vinska Gora velja, da so avtomatsko uporabniki šolskega učbeniškega sklada, zato dobijo 1. 9. 2015 brezplačno v uporabo potrjene učbenike pri posameznih predmetih za tekoče šolsko leto.

Dostopnost