PROJEKT ERASMUS +: PODNEBNE SPREMEMBE IN VIRTUALNA RESNIČNOST

V šolskem letu 2021/2022 se je naša šola vključila v projekt Erasmus + z naslovom Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change (Izobraževalni pristop spopadanja s podnebnimi spremembami, ki temelji na virtualni resničnosti). Nosilec projekta je podjetje KSSENA iz Velenja, poleg naše šole pa so v projekt vključene tudi šole in podjetja iz Hrvaške, Makedonije in Grčije. Vodja projekta na OŠ Gorica je Petra Matko.

Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o podnebnih spremembah, ki smo jim priča ter jih spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju z odpadki. Naš namen je problematiko podnebnih sprememb učencem predstaviti skozi različne dejavnosti tekom šolskega leta. Izvajali bomo aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah ter aktivnosti, s katerimi bomo zmanjšali porabo virov in zmanjšali količino odpadkov.

Partnerji projekta (predstavniki šol in podjetij) smo se maja 2022 srečali na uvodnem sestanku v Velenju, kjer smo se dogovorili, da bodo učenci na šolah pripravili osnutke za logotip projekta. Na naslednjem sestanku v Severni Makedoniji smo izmed vseh osnutkov zbrali zmagovalnega, ki so ga oblikovali učenci iz osnovne šole Sv. Kiril i Metodij iz Makedonije.

V šolskem letu 2022/2023 bo na šoli deloval krožek Erasmus +: klimatske spremembe, kjer se bodo učenci seznanili s problemom podnebnih sprememb, posledicami le-teh, iskali bodo rešitve in se s to problematiko spopadli tudi v virtualnem svetu. Krožek, ki ga bodo izvajali mentorji ga. Lotty Hrustel, g. Tim Golavšek in g. Peter Brglez, bo namenjen predvsem osmošolcem, saj bomo v spomladanskih mesecih s pomočjo opreme virtualne resničnosti izvedli šolsko tekmovanje. Najboljši trije tekmovalci pa bodo julija 2023 skupaj z mentorji in vodjo projekta za en teden odpotovali na grški otok Siros (Syros).

Posledice podnebnih sprememb se vse bolj kažejo na vsakem koraku, zato je zelo pomembno, da z odgovornim ravnanjem do okolja prispevamo k »zdravju« našega planeta. Vsak izmed nas in vsako naše dejanje šteje.

                                                                                                                                       

PRVO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (LUDBREG, 4. 7. – 9. 7. 2022)

Učitelji, ki sodelujemo v projektu Erasmus+, smo se v tednu od 4. 7. do 10. 7. 2022 udeležili izobraževanja v Ludbregu na Hrvaškem, kjer smo se srečali z učitelji iz Hrvaške, Makedonije in Grčije in predstavniki partnerskih podjetij.

Na delovnem srečanju smo se seznanili s problematiko podnebnih sprememb, preizkusili smo se v uporabi opreme za virtualno resničnost in v skupinah oblikovali priprave za pouk na temo podnebnih sprememb.

Srečanje smo izkoristili tudi za ogled Ludbrega in navezovanje stikov s kolegi učitelji iz tujih držav.

   

DRUGO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (VELENJE, 7. 8. – 13. 8. 2022)

Drugo izobraževanje učiteljev, ki sodelujemo v projektu Erasmus +, je potekalo 7. 8. – 13. 8. 2022 v Velenju.

Ena izmed bolj zanimivih aktivnosti v tem tednu je bil obisk termoelektrarne v Šoštanju. Zaposleni so nam najprej predstavili njeno delovanje in vpliv na okolje. Po uvodnem delu smo se sprehodili po njeni notranjosti in se povzpeli na 127 m visoko kotlovnico, kjer se je odprl lep razgled na Šoštanj in Šaleška jezera. 

Eno izmed izobraževanj smo gostili na naši šoli. Partnerje iz projekta je pozdravila podravnateljica, ga Sonja Ramšak, in jim na kratko predstavila zgodovino šole, nato smo jim razkazali šolske prostore, ki so si jih z zanimanjem ogledali, v knjižnici pa je potekalo izobraževanje o spletni platformi eTwinning. 

Naslednje izobraževanje učiteljev bo potekalo v začetku septembra v Severni Makedoniji.

 

TRETJE IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (KOCHANI, 5. 9.–10. 9. 2022)

V začetku septembra smo se učitelji iz Slovenije, Hrvaške, Grčije in Makedonije, ki sodelujemo v projektu Erasmus+, zbrali v Severni Makedoniji, kjer smo se udeležili tretjega izobraževanja na temo podnebnih sprememb.

Tokrat smo se podrobneje seznanili z opremo za prikaz virtualne resničnosti. Predstavniki hrvaškega podjetja Lucera so nas podučili o delovanju naglavne opreme in nam predstavili aplikacijo, s pomočjo katere bodo učenci v virtualnem svetu iskali rešitve za boj proti podnebnim spremembam.

Izobraževanje smo izkoristili tudi za ogled glavnega mesta Makedonije, Skopja, gostitelji pa so nas gostili na tradicionalni makedonski večerji.

Projekt bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo na šoli, v okviru katere se bodo učenci seznanili z vplivom podnebnih sprememb na okolje, s strokovnimi ekskurzijami v različna podjetja pa bodo spoznali primere dobrih praks izkoriščanja naravnih virov energije.

 

OBISK PODJETJA SKAZA V VELENJU

V petek, 16. 9. 2022, smo na šoli pričeli z izvajanjem interesne dejavnosti Erazmus+: Klimatske spremembe. Prvo srečanje smo izkoristili za obisk velenjskega podjetja Plastika Skaza, kjer so nas seznanili z ekološkim vidikom izdelave in predelave umetnih snovi.

Predstavili so nam nekaj njihovih proizvodov, med drugim bokashi kompostnik za zbiranje in fermentacijo bioloških odpadkov, ki je hkrati edini kuhinjski kompostnik na svetu, narejen iz na roko pobranih in recikliranih ribiških mrež. Po uvodni predstavitvi so se učenci preizkusili v kratkem kvizu, na koncu pa smo si ogledali še enega izmed proizvodnih obratov in se seznanili s potekom dela v proizvodnji.