Imeli smo se zelo lepo. Postali smo pravi prijatelji, se družili in zabavali.

Najpomembnejše:  Naučili smo se nekaj  novih prekrasnih pesmic in jih že kar dobro izdelali.

Vsa pohvala in zahvala gre kuharjem, ki so nam pripravljali zelo okusno hrano, učiteljicama, ki sta nas učili in skrbeli za nas,  vodji doma gospe Luciji ter vsem udeležencem, ki so nam pomagali pri izvedbi zanimivih dogodkov.

Hvala vsem.                             

Pevci OPZ Gorica

Dostopnost