Spoštovani učenci in starši.

Slovenska karitas že petnajsto leto zapored vabi k podpori in sodelovanju v akciji »Pokloni zvezek«. Slovenska Karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za osnovnošolce socialno ogroženih družin ter vse otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki.  

Vabimo vas, da se skupaj z našo šolo pridružite akciji. Poklonjen zvezek lahko učenci prinesejo v šolsko knjižnico. Učenci razredne stopnje lahko podarjeni zvezek oddajo tudi razredničarki.

Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 9. junija 2023.

Hvala za vašo solidarnost in podporo.

Dostopnost