V tem tednu si lahko na šolskih hodnikih in v knjižnici ogledate razstavo na temo lepopis.

Vsi naši učenci so prepisali odlomke iz del pisateljice Janje Vidmar, ki je bila gostja na podelitvi bralne značke, in najboljše smo razstavili. Tri deklice in trije dečki iz vsakega oddelka so si prislužili priznanje, najboljša deklica in najboljši deček pa poleg  priznanja prejmeta še nagrado – nalivnik.

Vsem iskreno čestitamo!

Pouk lepopisja v osnovni šoli na Slovenskem

Pisanje in lepopisne vaje so poučevali že v srednjeveških šolah. Konec 18. stoletja je bila na Slovenskem uvedena splošna šolska obveznost od 6. do 12. leta starosti. Leta 1814 so izšla “Navodila za lepopis”, namenjena za učitelje pri pouku lepopisja. “Lepopisne vaje” Janeza Levca iz leta 1903 in še nekateri priročniki pričajo o skrbi šolnikov, da nauče učence lepo pisati. Lepopis so v 19. stoletju poučevali v vseh razredih osnovne šole po dve uri na teden. Po letu 1929 so poučevali pisanje v prvih štirih razredih osnovne šole po eno šolsko uro na teden. Leta 1959 je bil ta predmet ukinjen kot samostojen predmet.

Pisava vsakega od nas je posebna, izvirna in neponovljiva.

Morda pa se bo, tuhtam, pri ljudeh znova pojavila potreba po obvladanju lepopisa. Brez prisile. Le zaradi žlahtnosti.

Barbara Trebižan, prof.

Dostopnost