Osnovna šola Gorica Velenje je v mesecu januarju 2018 prejela v dar 16 izvodov knjig o ekologiji; devet različnih naslovov z zgodbami in pripovedmi o odnosu človeka do okolja,  varovanju narave in odgovornosti do vsega živega na tem planetu.

V šolski knjižnici bomo knjige razstavili in predstavili. Tako bomo našim učencem približali realnost podnebnih sprememb in človeško miselnost o bolj prijaznem odnosu z naravo in okoljem ter v vzgojno-izobraževalni dejavnosti vzpodbujali znanje za učinkovito ustvarjanje pozitivnih ekoloških sledi na Zemlji.

Zahvaljujemo se gospodu BOŠTJANU KRAJNCU, direktorju KSSENE, ki nam je z darovanimi knjigami popestril šolsko knjižnično zbirko in s tem omogočil prosti pristop za izposojo posameznih naslovov vsem članom naše knjižnice.

Marija Vučina, knjižničarka

Dostopnost