Učenci 9. a-razreda smo že tik pred sklenitvijo svoje prve življenjske odločitve – kam po osnovni šoli, kakšno izobrazbo pridobiti, kateri poklic izbrati? V petek, 21. 10. 2016, smo veliko koristnih informacij pridobili že navsezgodaj zjutraj, na razredni uri.

Obiskal nas je predavatelj društva Izide, ki poklicno usmerja mlade ljudi k najboljšim odločitvam o izobraževanju srednje stopnje. Pri odločitvi so pomembna tri ključna vprašanja: »Kaj si želim postati?«, »Katere so moje vrline?« in »Se lahko preživljam s tem poklicem?« Ko seštejemo odgovore na ta tri vprašanja, dobimo vpogled na tapeto nam najustreznejših poklicev. Predavatelj je posameznikom zastavil vsa tri vprašanja in odgovore razvrstil v tri oblačke. »Sanjski poklic« se izriše v njihovem stičišču. Poleg sposobnosti je po njegovem pomembna tudi disciplina; koliko smo pripravljeni vložiti v nekaj, kar si želimo početi. Predstave o tem so v razredu zelo različne; šport, glasba, zdravstvo, poučevanje … Rezultat je vedno odraz dela in truda.

Osnovna šola se za nas zaključuje in vsi si želimo uspešnega nadaljnjega šolanja, lepega poklica in sreče v življenju. V tej razredni uri smo spoznali, da so nam dosegljive mnoge možnosti, le izkoristiti jih moramo in sprejemati dobre odločitve. Vse se da, če se hoče!

Hana Žličar, 9.a

razredne ure