V ponedeljek, 24. 10. 2016, smo imeli šestošolci prvi naravoslovni dan in sicer šolsko učno pot. Na poti smo imeli pet postajališč, na katerih smo izmerili temperaturo zraka, spoznavali smeri neba, se orientirali po okolici, spoznali sloje prsti, dreves ter proučili reko in njen profil. Vsa naša nova spoznanja pa smo na koncu v učilnici zlili na papir. Naravoslovni dan je bil zanimiv, poučen in je zelo hitro minil.

Dostopnost