Na Osnovni šoli Gorica se zavedamo, da so odpadki produkt človeškega delovanja in se jim s trenutnimi življenjskimi navadami težko izognemo. Z rastjo populacije raste količina odpadkov, med njimi tudi papirja, zato ga vsa leta zbiramo. Še posebno zadnjih deset let smo na tem področju zelo uspešni. S pomočjo učencev, njihovih staršev in delavcev šole ga vsako leto zberemo okoli 15 ton.

Zbiralna akcija odpadnega papirja je potekala tudi v petek, 22. aprila 2016. Bila je zelo uspešna, saj ga nam je uspelo v treh urah zbrati 5660 kg. Del so prispevali tudi učenci POŠ Vinska Gora in otroci vrtca.

Učenci in delavci šole želimo opozoriti na ranljivost planeta, na katerem živimo. Z zbranim odpadnim papirjem bomo prispevali pomemben delež k ohranjanju narave. Zavedamo se, da vsaka tona recikliranega papirja ohrani življenje sedemnajstih dreves, ki iz ozračja absorbirajo več sto kilogramov ogljikovega dioksida.

Denar, ki ga bomo prejeli od zbranega odpadnega papirja, bo namenjen plačilu kulturne prireditve.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali. Prosimo vas, da ga zbirate še naprej, saj bo naslednja akcija meseca oktobra, na začetku šolskega leta 2016/2017.

KDOR VARUJE NAŠE OKOLJE, ZAGOTAVLJA SEBI IN DRUGIM KOŠČEK ZDRAVE IN ČISTE NARAVE!          

          

Dostopnost