V Velenju je od 14. 4. do 16. 4. 2016  potekal 6. Medgeneracijski festival. V okviru festivala je bilo več prireditev, v katerih se je prepletalo delo in sodelovanje različnih generacij. Delavnice Sinhrono slikanje so se udeležile tudi Zala Kač, Nina Pintarič, Zoja Jenko in Eva Domitrovič. Skupaj s članicami likovnega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Perspektiva so ustvarjale medsebojne portrete. Slikale so v parih in ustvarile slikarsko in izrazno izvirne portrete, ki so bili razstavljeni pred kulturnim domom.

                                                                          Mentorica Danica Arzenšek

Dostopnost