bodi_Zvezda

Današnji ponedeljek ni bil čisto vsakdanji, saj smo šolske klopi za 45 minut zamenjali za posebno srečanje. Obiskal nas je najboljši keramičar med raperji in najboljši raper med keramičarji, kot se sam rad opiše, in sicer 6pack Čukur. Svoje nekdanje šole pa Boštjan ni obiskal kar tako, z rimami nas je želel opozoriti na nevarnosti petard in ostalih pirotehničnih sredstev.  Dogodek je za osnovnošolce velenjskih šol organiziral Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje skupaj s Policijsko postajo Velenje in kolegijem ravnateljev, medijsko pa so nas izprašale še novinarke Radia Velenje.

Ker si vsi želimo, da bodo prazniki resnično lepi in varni, se torej zabavajmo brez pirotehničnih sredstev. Zabavajmo se varno ali kot poziva vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, župan MO Velenje Bojan Kontič, z opozarjanjem na nevarnosti in z lastnim zgledom prispevajmo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev.

Torej, bodimo zvezde, ne mečimo pertard.

Dostopnost