Nadarjeni učenci


nadarjeni

Za učence, ki so bili v postopku odkrivanja nadarjenosti spoznani za nadarjene, bomo izvajali različne dejavnosti, jih vzpodbujali k raziskovalnemu delu, sodelovali bodo na različnih tekmovanjih,nudili pomoč drugim učencem in jih aktivno vključevali v druge oblike vzgojno izobraževalnega dela. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci bo vodila Brigita Mavec.

Dejavnosti za nadarjene učence v šolskem letu 2020/2021

Delo z nadarjenimi učenci 2020/2021

Evalvacija 2015/2016

Lutke 2013/2014

Raziskovalni izlet 2015

Raziskovanje v naravi – Rogla

Predstavitev vrstniške mediacije 2017/18