Beseda ravnateljice


Dragi učenci, spoštovani sodelavci in starši.

V šolsko leto vstopamo z veseljem, ker nam je omogočeno, da bomo svoje delo opravljali v šoli in tako z učenci in sodelavci vzpostavljali živi stik. Seveda je letošnje leto posebno in začetek šolskega leta prinaša tudi nekatere dodatne skrbi. Vendar upam, da bomo tudi v danih razmerah zmogli prepoznati nekaj pozitivnega, kar nas bo utrjevalo v prepričanju, da je življenje lepo.

Dragi učenci, pri izpolnjevanju svoje osnovne naloge – učenju, bodite do sebe zahtevni in odgovorni, trudite se biti samostojni. Naj vas morebitne težave ne omajajo. Znanje je edino bogastvo, ki vam ga ne more nihče vzeti. Je pa šola je mnogo več kot samo hram znanja, zato ne pozabite, kako pomembni so – tako kot v življenju tudi v šoli – medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, strpnost in razumevanje različnosti. Zato ponudite pomoč drug drugemu, kadar je to potrebno, krepite prijateljstvo, sodelujte drug z drugim, bodite spoštljivi. Vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, da boste učenci preživljali učne dneve v ustvarjalnem, spodbudnem, varnem, zdravem in prijaznem vzdušju.

Drage sodelavke in sodelavci, z veliko mero pedagoškega navdušenja, strokovnosti, energije in zanosa pomagamo otrokom odraščati. To naj nam bo v veselje, šola in dom pa naj se uspešno dopolnjujeta pri svojem poslanstvu.

Z vami, spoštovani starši tudi v novem šolskem letu ponovno sklepamo zavezništvo v smislu, da od svojih otrok zahtevate najboljše kar zmorejo, da jih spodbujate pri doseganju njihovih ciljev, jim pomagate in jih s svojim zgledom učite. Spremljajte njihov napredek, spodbujajte jih in se z njimi veselite slehernega uspeha. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.

Predvsem si želimo, da bodo naša in vaša ravnanja pripomogla k temu, da bomo lahko v celoti delo opravili v šoli. Zato ravnajmo odgovorno in z mislijo na vse, ki jih lahko s svojo odgovornostjo zaščitimo.

Naj šolsko leto 2020/21 postane lepa zgodba, ki se je bomo z veseljem spominjali.

Ravnateljica Barbara Trebižan

Velenje, 1. 9. 2020