Četrtošolci smo pri uri slovenščine obravnavali pesem Jožeta Snoja, Veronika gre na ples. Nastal je zanimiv posnetek učenke Brine Vovk, ki je pesem doživeto recitirala.