»ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ«

DAN BREZ AVTOMOBILA

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Evropskemu tednu mobilnosti smo se pridružili tudi na naši šoli. V petek, 21. septembra, je od 8.20 do 10.00 na parkirišču pred šolo potekala prireditev »Dan brez avtomobila«. Parkirišče je za dve uri postalo igrišče. Za učence 5. in 6. razredov so bile organizirane številne delavnice: likovno ustvarjanje, košarka – turnir trojk, badminton, ples, kolesarski poligon. Pri številnih aktivnostih so se nam pridružile ambasadorke zdravja, ki nas skozi celo šolsko leto ozaveščajo o zdravem načinu življenja.

Do cilja imamo na voljo veliko možnosti, ki nam lahko skrajšajo čas in potovalne stroške. Z uporabo javnih koles, avtobusov, vlakov ali souporabo avtomobilov bomo manj onesnaževali okolje, hkrati pa naredili tudi nekaj zase: dokazano je namreč, da so mobilni ljudje srečnejši ljudje.

Dragi starši, bodimo otrokom vzgled. Večkrat namesto vožnje z avtomobilom do bližnjega cilja raje sedimo na kolo ali pojdimo peš.

ŽELIMO  IMETI MESTO PO MERI LJUDI, NE AVTOMOBILOV!

Dostopnost