Učenci 3. in 4. razredov v podaljšanem bivanju pod mentorstvom prof. Sonje Ramšak že tretje leto zapored skrbijo za šolski zeliščni vrt. Ta je hkrati živahna učilnica na prostem, ki ponuja različne načine učenja, kot tudi bogata popestritev šolske okolice.

Cilji dela na zeliščnem vrtu

  • Povezovanje učencev z naravo in preživljanje časa v naravi,
  • pridobivanje osnov vrtnarjenja in vrtnarskih spretnosti,
  • prepoznavanje različnih vrst zelišč in njihovih uporabnih vrednosti,
  • razvijanje potrpežljivosti,
  • spodbujanje sodelovanja in skupinskega dela,
  • razvijanje ročnih del ob procesu predelave zelišč,
  • spodbujanje podjetništva v sklopu prodaje izdelkov na bazarju.

Delo na vrtu

Vsako šolsko leto v pomladanskih mesecih učenci zemljo obogatijo z domačim humusom, jo dobro prelopatajo in naredijo novo zasaditev različnih eno- in dvoletnih zelišč. V času podaljšanega bivanja vrt skrbno negujejo, spremljajo rast zelišč v različnih rastnih obdobjih in skrbijo za dobre pogoje rasti.

Pridelek

Lani so zelišča na vrtu zelo dobro uspevala, saj so učenci večkrat želi rastline in jih posušili za različne čaje, nabrali pa so tudi veliko cvetov ognjiča, kamilic, ožepka in ameriškega slamnika. Vsa zelišča so skrbno očistili in pripravili za sušenje. Posušena čajna zelišča so primerno embalirali in pripravili za bazar.

Različni izdelki

Znanje o zeliščih so učenci v tem šolskem letu še dodatno nadgradili. Iz pridelanih zelišč so pripravili različne oljne macerate, te pa uporabili kot osnovno sestavino za pripravo trdih mil in dišečih mazil.

Božični bazar

Učenci so si z oskrbovanjem zeliščnega vrta in z izdelavo različnih izdelkov iz zelišč zadali veliko dela. Vendar zaradi velike želje po pripravi in odlični izpeljavi bazarja motivacije in energije za delo ni manjkalo.

Zato vas vabimo, da v četrtek, 10. decembra, ob 17. uri v avli OŠ Gorica obiščete bazar in si ogledate naše izdelke. Bazar ponuja priložnost, da z nakupom izdelkov z zeliščnega vrta – čajev, sokov, mil, mazil in maceratov – nagradite delo svojih otrok, z darili razveselite svoje najbližje ter s plačilom hkrati prispevate svoj delež v šolski sklad, ki je namenjen pomoči učencev iz socialno šibkejših družin.

Vabljeni!

Učenci podaljšanega bivanja 3. in 4. razredov

Dostopnost